Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ των μαθητών φυσικά η μελέτη δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής, οι περισσότεροι, όμως, εκπαιδευτικοί υπερασπίζονται τις εργασίες, υποστηρίζοντας ότι ενισχύουν την εκπαίδευση που...
Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ των μαθητών φυσικά η μελέτη δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής, οι περισσότεροι, όμως, εκπαιδευτικοί υπερασπίζονται τις εργασίες, υποστηρίζοντας ότι ενισχύουν την εκπαίδευση που...