Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Σχολική μελέτη και γονείς (λάθη των γονέων και τρόποι αντιμετώπισης)

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ των μαθητών φυσικά η μελέτη δεν είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής, οι περισσότεροι, όμως, εκπαιδευτικοί υπερασπίζονται τις εργασίες, υποστηρίζοντας ότι ενισχύουν την εκπαίδευση που...