Υπηρεσίες

Στο “επί το λόγο και επί το έργο” παρέχουμε υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, Εργοθεραπείας, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, Παιδοψυχολογικής Υποστήριξης καθώς και Συμβουλευτικής Γονέων.

Εκπαιδευτικά

Προγράμματα

Λογοθεραπεία

45 λεπτά

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Φωνολογικές διαταραχές, γλωσσικές διαταραχές, καθυστερησεις λόγου, δεπυ, αυτισμός, τραυλισμός

Εργοθεραπεία

Η διάρκεια ποικίλει

Η εργοθεραπεία μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων έχει σκοπό να βοηθήσει το άτομο να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής του. Η παιδιατρική εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα αναπτυξιακά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Συντελεί στον τομέας της πράξης όπου ενισχύει τους τομείς της λειτουργικότητας του παιδιού έστι ώστε να αλληλεπιδρά με επιτυχία στο περιβάλλον (σπίτι, σχολείο).

Παιδοψυχολογία

Η διάρκεια ποικίλει

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων: Πραγματοποιείται από κλινική Παιδοψυχολόγο και έχει ως στόχο η διαχείριση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα παιδί μέσω συζήτησης, παιχνιδιού και ενεργών δραστηριοτήτων. Αντιμετωπίζονται προβλήματα συμπεριφοράς, θυμού ή κατάθλιψης, κοινωνικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, καθώς και δυσκολίες ύπνου, διατροφής και διαχείριση διαζυγίου.

Συμβουλευτική Γονέων

Η διάρκεια ποικίλει

Πραγματοποιείται από κλινική Παιδοψυχολόγο. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τα προβλήματα των παιδιών τους, να εντοπίσουν τα αίτια της συμπεριφοράς τους και να συμμετάσχουν ενεργά την αντιμετώπιση τους.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

45 λεπτά

Εστιάζει σε παιδιά με δυσκολίες στην επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, που περιορίζουν τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Ο στόχος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών που δέχονται αυτά τα παιδιά από το Κεντρικό Νευρικό τους Σύστημα. Οι αισθητηριακές πληροφορίες προέρχονται είτε από το περιβάλλον (αίσθηση αφής, ακοής, όρασης, όσφρησης, γεύσης) είτε από το σώμα (ιδιοδεκτική και αιθουσαία αίσθηση). Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας αποτελεί τη βάση για την αυτονομία των παιδι

Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

45 λεπτά

Οι ειδικοί εκτιμούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού και κατόπιν προσαρμόζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του. δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία