Παιδοψυχολογία

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων – Συμβουλευτική γονέων

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων: Πραγματοποιείται από κλινική Παιδοψυχολόγο και έχει ως στόχο η διαχείριση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα παιδί μέσω συζήτησης, παιχνιδιού και ενεργών δραστηριοτήτων. Αντιμετωπίζονται προβλήματα συμπεριφοράς, θυμού ή κατάθλιψης, κοινωνικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, καθώς και δυσκολίες ύπνου, διατροφής και διαχείριση διαζυγίου.

Συμβουλευτική γονέων: Πραγματοποιείται από κλινική Παιδοψυχολόγο. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τα προβλήματα των παιδιών τους, να εντοπίσουν τα αίτια της συμπεριφοράς τους και να συμμετάσχουν ενεργά την αντιμετώπιση τους.