Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Η λογοθεραπεία έχει την ευθύνη της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των παραπάνω τομέων, σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ’).

 

Οι διαταραχές που μπορεί να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει ο λογοθεραπευτής είναι:

Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου (αυτό παρατηρείται όταν για το παιδί οι λέξεις ή οι προτάσεις δεν γίνονται κατανοητές ή δεν χρησιμοποιούνται ανάλογα με την αντίστοιχη ηλικία του)
Διαταραχές άρθρωσης (δηλαδή η αδυναμία εκφοράς ενός ή περισσότερων φθόγγων, παραδείγματα διαταραχών άρθρωσης είναι οι δυσαρθρίες, οι δυσλαλίες)
Διαταραχές ροής της ομιλίας που είναι η ταχυλαλία και ο τραυλισμός
Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (βαρηκοΐα, κοχλιακή εμφύτευση, κωφαλαλία, αλαλία, δυσλαλία)
Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών δυσλειτουργιών (χειλεοσχιστίες, υπερωοσχιστίες ή άλλα σύνδρομα)
Διαταραχές Φώνησης (είναι οι δυσκολίες στον παραγωγή της φωνής οι οποίες ποικίλλουν και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα, το ύψος, την ένταση ή /και την διάρκεια της
Εμφανίζονται λόγω οργανικών βλαβών στη μάζα των φωνητικών χορδών ή λόγω νευρογενών και ψυχογενών αιτιών ή και λόγω κατάχρησης της φωνής. Παραδείγματα διαταραχών φώνησης είναι η αφωνία, η δυσφωνία, η βραχνάδα)
Διαταραχές Σίτισης/ Κατάποσης (σοβαρές δυσκολίες κατά την κατάποση ή τη μάσηση μπορεί να αντιμετωπίζουν παιδιά με εγκεφαλική πάρεση, κάποιο σύνδρομο, μεγάλου βαθμού νοητική υστέρηση ή ύστερα από μία ασθένεια ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση που προκάλεσε βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Επίσης, οι δυσκολίες στην κατάποση μπορούν να εμφανιστούν από την βρεφική ηλικία, όπου το παιδί δεν μπορεί να θηλάσει ή πνίγεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού, και μπορεί να υφίστανται για όλη τη ζωή του ατόμου εάν δεν ληφθούν κάποια μέτρα)
Διαταραχές Κατανόησης και Έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθρογραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής)
Αυτισμός – Νοητική Υστέρηση – Σύνδρομα (όπως Down, Rett) (στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας)
Εγκεφαλική παράλυση