Εργοθεραπεία

Τι είναι η Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία μέσω ειδικά επιλεγμένων δραστηριοτήτων έχει σκοπό να βοηθήσει το άτομο να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής του.

Η παιδιατρική εργοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα αναπτυξιακά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Συντελεί στον τομέας της πράξης όπου ενισχύει τους τομείς της λειτουργικότητας του παιδιού έστι ώστε να αλληλεπιδρά με επιτυχία στο περιβάλλον (σπίτι, σχολείο).

Οι υπηρεσίες της Εργοθεραπείας

  • Αξιολογεί και παρεμβαίνει στις ανάγκες του ατόμου σε συνεργασία με την οικογένεια και τους φροντιστές.
  • Στόχος είναι η διατήρηση και η βελτίωση των δεξιοτήτων στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, στην συμπεριφορά στο παιχνίδι, στην λειτουργικότητα.
  • Ενισχύει και αναπτύσσει την κίνηση, την μάθηση και την αλληλεπίδραση του ατόμου στην καθημερινότητα.
  • “ εκπαιδεύει” το άτομο και την οικογένεια σε κάθε εξέλιξη της παρέμβασης ώστε να ακολουθείται το πρόγραμμα και στο σπίτι.
  • Συνεργάζεται με όλους τους ειδικούς ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ατόμου.

Η εργοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

Αναπτυξιακή καθυστέρηση
Μαθησιακές δυσκολίες
Διαταραχές επικοινωνίας και συμπεριφοράς
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
Εγκεφαλική παράλυση
Διαταραχές ελλειματικής προσοχής – Υπερκινητικότητας
Νοητική υστέρηση

Η επιτυχημένη παρέμβαση θα πρέπει:

  • Η χρήση του έργου να έχει νόημα και σκοπό.
  • Οι δραστηριότητες να είναι επιλεγμένες με βάση τις ανάγκες.
  • Οι δραστηριότητες να έχουν διαβαθμισμένες δυσκολίες με προϋπόθεση την λειτουργική ενασχόληση του παιδιού.
  • Οι προσαρμογές στα στοιχεία του περιβάλλοντος να ενισχύουν την λειτουργική δραστηριοποίηση.