Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση πραγματοποείται από λογοθεραπευτη – ειδικό παιδαγωγό και έχει ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια τους, στο σχολείο τους και στο περιβάλλον – κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης που πιθανόν να προκύπτοι εξαιτίας των δυσκολιών που εμφανίζουν.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Καθυστέρηση, Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής και Συμπεριφοράς.

Ο ειδικός παιδαγωγός αξιολογεί τις δυσκολίες του παιδιού και, λαμβάνοντας υπόψιν το μαθησιακό του προφίλ και τα δυνατά του σημεία, διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ένταξη και ενδωμάτωση των ατόμων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η συμμετοχή των γονέων καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο τόσο στη διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού, όσο και στην διαδικασία της στοχοθεσίας και της παρέμβασης, κάτι που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για το κέντρο μας.